• ساعت : ۱۳:۲۲:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ 
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شركت ملّی صنایع پتروشیمی
بازدید معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملّي صنایع پتروشیمی
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي كشور صبح امروز ( جمعه ١٢ شهريورماه ) از محل واكسيناسيون كاركنان صنعت پتروشيمي منطقه پارس واقع در مجموعه هتل شيرينو (مجموعه اقامتي شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد ) بازديد كرد.

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي كشور صبح امروز ( جمعه ١٢ شهريورماه ) از محل واكسيناسيون كاركنان صنعت پتروشيمي منطقه پارس واقع در مجموعه هتل شيرينو (مجموعه اقامتي شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد ) بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد ، مهندس بهزاد محمدي در اين بازديد از نزديك در جريان روند فرايندهاي واكسيناسيون كاركنان صنعت پتروشيمي شاغل در شركتهاي پتروشيمي منطقه پارس قرار گرفت.
واكسيناسيون كاركتان پتروشيمي از سوي شوراي راهبردي شركتهاي پتروشيمي منطقه پارس با همكاري و همراهي شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در حال انجام است.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0