• ساعت : ۸:۴:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
گفتگوی تلویزیونی دكتر حجت نظری با تلویزیون پتروشیمی
گفتگوی تلویزیونی دکتر نظری با تلویزیون پتروشیمی
دکتر حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، در گفتگویی که با تلویزیون صنعت پتروشیمی داشت خاطر نشان کرد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد مرکز واکسیناسیون نتیجه همکاری  و هماهنگی با مدیریت محترم شورای راهبردی، مدیر محترم شرایط اضطرار منطقه ، شبکه بهداشت شهرستان عسلویه و استان بوشهر و تصمیمات فیمابین است

دکتر حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، در گفتگویی که با تلویزیون صنعت پتروشیمی داشت خاطر نشان کرد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد مرکز واکسیناسیون نتیجه همکاری و هماهنگی با مدیریت محترم شورای راهبردی، مدیر محترم شرایط اضطرار منطقه ، شبکه بهداشت شهرستان عسلویه و استان بوشهر و تصمیمات فیمابین است.ایشان یادآور شدند محل تعیین شده در هتل شیرینو که به عنوان مرکز اصلی ستاد واکسیناسیون منطقه پارس جنوبی است، ظرفیت تزریق واکسن تا 1000 دوز در روز منطبق براساس نظام سازمان سلامت کشور را دارد .
دکتر نظری در پاسخ به اینکه درشرایط مورد نیاز آیا پازارگاد امکان تامین فضای دیگری را دارد فرمود:  در صورت تامین واکسن ونیاز به افزایش حجم واکسیناسیون پرسنل محترم پتروشیمی ها برای فراهم آوردن هرگونه امکانات مرتبط آمادگی لازم را داریم.
در این گفتگو مدیر عامل شرکت پازارگاد از تلاش های تلویزیون پتروشیمی برای انعکاس فعالیت های این صنعت عظیم تقدیر وتشکر بعمل آورد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0