• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 
سفر دكتر علی عسكری به منطقه پارس جنوبی
مدیر عامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به پایتخت انرژی ایران سفر کرد
دکتر علی عسکری که در رأس هیأتی به پایتخت انرژی ایران، سفر کرده است از محل احداث طرح مهم پایین دستی این گروه به مساحت ۱۵۰۰ هکتار در نزدیکی فرودگاه عسلویه بازدید کرد.

دکتر علی عسکری که در رأس هیأتی به پایتخت انرژی ایران، سفر کرده است از محل احداث طرح مهم پایین دستی این گروه به مساحت ۱۵۰۰ هکتار در نزدیکی فرودگاه عسلویه بازدید کرد.
او ایجاد پارک پایین دستی های تک «فدک» توسط «,پترول» را موجب تحول در صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور عنوان کرد.

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0